contact@whatthebug.io

Fundusze Europejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Głównym celem projektu jest opracowanie systemu usprawniającego i automatyzującego testowanie aplikacji
na urządzeniach mobilnych. Opracowany w ramach projektu system będzie pozwalać na testowanie kodu
programistycznego aplikacji mobilnych dedykowanych na różne systemy operacyjne (Android, iOS) w sposób
automatyczny (bez potrzeby angażowania wysoko wyspecjalizowanej kadry). Rozwiązanie cechować się będzie
uniwersalnością i będzie pozwalać na testowanie zarówno prostych, autonomicznych aplikacji, aplikacji
sieciowych z rozbudowaną logiką biznesową i zaawansowanym interfejsem użytkownika, jak i sieciowych gier
wykorzystujących grafikę 3D (m.in. gry typu multiplayer free-to-play).
Projektowane narzędzie umożliwi znalezienie błędów oraz pozwoli na zrozumienie wpływu zmiany kodu na
wydajność zarówno na urządzeniach wysokiej klasy, typowych urządzeniach ze średniej półki cenowej, jak i na
telefonach (tabletach) charakteryzujących się najsłabszymi parametrami.

Rezultatem projektu będzie system informatyczny charakteryzujący się następującymi cechami:

 • testowaniem aplikacji na wielu urządzeniach jednocześnie,
 • testowaniem wpływu połączeń sieciowych,
 • odpornością na dynamiczne zmiany projektowe,
 • automatycznym generowaniem scenariuszy testowych,
 • modułem samouczącym,
 • innowacyjnym modułem analizy obrazu i wykrywania elementów interfejsu, na których można by
  przeprowadzać różne akcje,
 • skróceniem fazy testów o 80% w stosunku do testowania manualnego,
 • eliminacją czynnika ludzkiego w procesie analiz na poziomie 80% dla testów funkcjonalnych,
 • wykrywaniem tzw. martwych stanów w aplikacji,
 • skalowalnością.

 

Głównymi odbiorcami systemu będą:

 • firmy wytwarzające oprogramowanie na urządzenia mobilne, które posiadają wewnętrzne działy QA
 • wspierające testowanie podczas całego procesu produkcji,
 • firmy testujące oprogramowanie zatrudniające testerów manualnych i organizujących proces testów.

 

Wartość projektu: 5 389 530,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 992 170,00 PLN